متن کنار صفحه

معادن شرکت گچ پردیسان

ایران اولین کشور از نظر ظرفیت معادن معادل ۹۰۰ میلیون تن و دومین مصرف کننده گچ بعد از کشور چین و دومین تولید کننده گچ بعد از کشور آمریکا می باشد, اگر چه در بیشتر نقاط جهان سنگ گچ سولفات دی هیدرات زیر زمینی می باشد اما در ایران تمامی معادن سنگ گچ به شکل سطحی و با روش های روباز استخراج میشود.

معادن سنگ گچ سمنان یکی از قدیمی ترین و با کیفیت ترین با توجه به درجه خلوصیت ۹۶% و میزان ظرفیت می باشند که با تولید ۷ملیون تن بیشترین محصول معدنی استان سمنان به شمار می آیند معادن استان ۶% درصد گچ دنیا و ۸۰% گچ ایران را تامین می نمایند.

شرکت گچ پردیسان گچ خام مورد نیاز خود را که درجه خلوص آن بیش از ۹۸%می باشد را با توجه به برسی های کیفیتی در تست های کامل فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی در آزمایشگاه شرکت مطابق  استانداردهای روز ایران و دنیا از معادن خود تامین می نماید.